Fiskekort & regler

Fiskekortet till Gussjö-Paljakka området

handlar du enklast på nätet:


här: www.ifiske.se


om du föredrar papperskortet av den gamla goda sorten:


Bispgårdens Trafikbutik, INGO, 0696-303 85FISKEREGLERNA & FISKEETIK I GUSSJÖ-PALJAKKAAvliva fisken snabbt!

Skall du ta tillvara på fisken så avliva den snabbt!

Ha alltid en priest eller tjockare träpinne till hands när du fiskar. Att avliva fisken snabbt genom att slå den över huvudet är ett värdigare slut än att ligga och sprattla för att du skall springa omkring för att leta efter ett lämpligt redskap.

ABSOLUT förbjuden att låta fisken kvävas i luften!


-max 2 ädelfiskar per fiskekort.

-fiske endast med 1 spö per fiskare – med tillsyn!

-dagskortet gäller i 12 timmar från utfärdandet.

-Minimimått öring och röding 30 cm

-Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas! Fukta händerna innan du tar i fisken!

-Totaltfiskeförbud i alla vatten1/10-30/11 undantag Fisklössjön som har en särskild premiärdag - se hemsidan eller ring!

-Fiske från båt/flytring är endast tillåtet i Stor-Gussjön

-Fiske med utter är förbjudet

-utfärdat årskort gäller för 1 vuxen, familjekort för 2 vuxna av samma hushåll

-aktivt fiskande barn under 14 år fiskar på vuxens kort / kvot

-Absolut inget agn med fisk från främmande vatten det gäller även för laxrom, räkor eller liknande detta på grund av smittorisk.

-Vårda fisket


Ta med skräpet!

Att komma till en ny fiskeplats med kvarliggande fiskelina och aluminiumburkar är en sorglig syn. Se till att plocka med de saker du hade med dig ut hem igen.